последни

Центърът за изследване и анализи представи резултати и доклад от проучвания по „Областната стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Софийска област (2020 – 2022)“

На 18.04.2023 г. се проведе втора дискусия на тема Областната стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Софийска област (2020 – 2022)в изпълнение на проект BG05SFOP001-2.025-0006 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политиката за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от Софийска област“.

Срещата бе организирана във формат „информационна кампания“ и се състоя в Професионална гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство „Св. Георги Победоносец“, гр. Костинброд.

На срещата бяха представени резултатите и доклад от проучванията върху данни, свързани с „Областната стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Софийска област (2020 – 2022)“.

В дискусията участваха преподавателския съвет на професионална гимназия „Св. Георги Победоносец“, директорите на други училища в града, представител на регионалния офис на Агенцията за закрила на детето, представител на отдел Образование към Община Костинброд, представители на висши училища и бизнес.

В хода на дискусията се оформиха релевантни и полезни предложения, които да допълнят аналитичен доклад, резултат от направените изследвания върху изпълнението на Областната стратегия – София за личностното развитие на децата и учениците. Декларирано бе желание да се продължи съвместна работа по конкретизиране на мерки, решаващи наболели проблеми в малките общини.

Всички препоръки ще бъдат предоставени на областната управа и министерство на образованието и науката.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*