Звездни снимки на Земята, направени от космоса

На 22 април 2014 година, ние всички чествахме Деня на Земята. Нужно е да честваме и такъв ден или празник по простата причина, че се жители на Земята и експлоатираме нейните богатства. Воювали сме за господство над нейните територии, хиляди народи са си пролели кръвта за господство на една или друга площ. Земята ни изхранва, колкото и да я застрояваме, чистата натурална храна е най-вкусна.

Затова ние сме събрали няколко снимки на Земята направени от космоса.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*