последни

Бърз факт за човешкия глас

Бърз факт

Знаете ли, че можете да дарите гласа си на хора с говорни увреждания, така че те да изберат собствената си вокална идентичност.