Какво трябва да знаете за видрата

Съществуват 13 различни вида видри. Всички те имат дълги, плоски опашки, с помощта на които плуват по-лесно.

Видра

Видрата е бозайник, който живее във или около водни басейни. За разлика от повечето бозайници видрата е игрива, , като това се отнася и за възрастните екземпляри. Тя обича да се пързаля по речните корита и в снега. Видри живеят навсякъде в Африка, Северна и Южна Америка, Европа и Азия. Видрата принадлежи към семейството на невестулката.

Повечето видове видри живеят край реките. Някои живеят около езера и потоци. Морската видра обитава океана. Видрите са големи плувци и гмуркачи. Хранят се с риба, миди и други водни животни.

Видрата има стройно тяло, дълъг врат и къси крака. Обикновено достига 1-1,5 м дължина и тежи между 3 и 27 кг. Ципестите й крака и дългата сплескана опашка й помагат да плува. Плътната козина й пази топло в студената вода. козината обикновено е кафява, понякога с бели петна. Най-често женските видри раждат по пет малки наведнъж.

Някои видове видри са застрашени от изчезване или измиране. Замърсяването на околната среда застрашава земите, където живеят видрите. А и хората ги ловуват заради кожата.