последни

Пет ключови умения за трудовия пазар на бъдещето

 

Светът се промения по-динамично от всякога. Вижте как днешните деца могат да бъдат по-подготвени за това

 

С навлизането на дигиталните технологии във все повече сфери на живота ни, пазарът на труда също се променя с бързи темпове. А с това – и уменията, които днешните младежи трябва да усвоят, за да се реализират по-успешно през следващите години. Мнозина са на мнение, че професиите, които ще работят днешните деца, вероятно все още не са се появили. Това налага въпроса: как младите хора да се подготвят за своята бъдеща кариера, ако дори не знаят каква ще е тя. И какви универсални умения трябва да придобият днес, за да са подготвени за бъдещето.

 

„Днес малко или много всяка професия става дигитална. Разбира се, това не означава всички да станат програмисти. Ясно е, че не всеки млад човек иска или може да се занимава с това. По-важно е днешните деца да бъдат любопитни и отворени към промените, да имат желание за придобиване на нови знания и да бъдат креативни. А нашият екип се е посветил на това да им предаде знанията и уменията, които трябва да усвоят, за да бъдат по-успешни и конкурентни в бъдеще“ – споделя Ива Янкова, управител на веригата школи по програмиране Logiscool България.

 

Фирмата, която е част от едноименната международна верига обучителни центрове, има силен фокус върху изграждане на уменията на бъдещето при децата. Съвсем наскоро тя откри своята пета школа в България – в столичния комплекс Младост, на адрес ул. “Д-р Атанас Москов” 426А, вх. В, ж.к. Младост 4 (сг. Флоримонт). С това Logiscool разширява още повече достъпа на българските младежи до обучения по програмиране, роботика, дизайн и други креативни дейности.

 

„Днешните деца са в постоянен досег с информационните технологии още от ранна детска възраст и ги използват съвсем интуитивно. Важно е обаче освен потребители на съдържание и онлайн услуги, те да бъдат и създатели на света около себе си. Затова е от ключово значение преди всичко да им помогнем да израстнат като любопитни и креативни млади личности“ – добавя още Ива Янкова.

 

Ето и най-важните качества, които, според нея, ще помогнат на днешните деца да са по-успешни в бъдеще:

 

Любопитство

 

Във време, когато светът около нас се променя все по-динамично, е от най-важно значение младежите да са любопитни и отворени към новостите около себе си. Само това качество може да им гарантира, че както и да се развива в бъдеще тяхната сфера на дейност, те ще могат лесно да се пригодят към промените.

 

„Истината е, че всяко дете се ражда любопитно и започва с интерес да изследва света около себе си още преди да се е научило да говори и да ходи. Пораствайки обаче, всички ние постепенно влизаме в някакви рамки на поведение, а в този процес губим в голяма степен своето любопитство. Затова се стремим по време на уроците в нашите школи не просто да им преподаваме нови знания, а да стимулираме тяхното любопитство към тази материя“ – убедена е още Ива Янкова от Logiscool България.

 

Дигитална грамотност

 

Въпреки че не всеки може и трябва да стане програмист, навлизането на информационните технологии навсякъде около нас изисква тяхното добро познаване. Дигитална грамотност включва знанията, нагласите и уменията, които позволяват на децата да бъдат в безопасност във виртуалния свят, да се справят с него по време на своето обучение, игра, общуване и останалите си ежедневни дейности. Намирането и консумирането на дигитално съдържание, неговото създаване, както и комуникацията и споделянето му са трите основни стълба на дигиталната грамотност.

 

Творчество и креативност

 

В наши дни е от все по-важно значение младите хора да се превърнат от консуматори в създатели на света около тях. Креативността и създаването на нови неща може да им даде самочувствие и да им помогне да научат много по-добре всяка нова материя. Затова и ученето чрез създаване днес е една от най-перспективните области на образованието.

 

Емоционална интелигентност

 

Това качество става все по-важно в областта на човешките ресурси. То включва силно чувство за самосъзнание, което позволява на децата да идентифицират собствените си силни и слаби страни, за да могат да ги използват в своя полза. Важна част от емоционалната интелигентност е и чувството за съпричастност. Това умение е много важно при ръководенето на екипи или компании и помага да се стимулира тяхната мотивация. Важна част от емоционалната интелигентност е и само-мотивацията, която е жизненоважна за постигане на желания резултат. Даването на възможност на децата да изградят своята емоционална интелигентност чрез съвместни дейности и решаване на проблеми в екип ще ги подготви за работната среда на бъдещето.

 

Програмиране

 

Програмирането може и да звучи на мнозина като неясна и сложна дейност. То обаче може да има огромно значение за живота на младите хора, при това – далеч не само чрез софтуерните продукти, които използват. То учи децата да се изразяват творчески, да организират своите идеи, да решават проблеми и да развиват логическото си мислене. Докато програмират своите собствени игри, те се сблъскват с препятствия, които ги насърчават да мислят критично и ефективно, да откриват нови решения на проблеми, за които биха могли да мислят, че са нерешими. Чрез този процес те отварят съзнанието си и гледат на ситуацията по нов начин. Веднъж след като са ги решили, те ще получат чувство на удовлетворение и по-високо самоуважение.

 

„Не на последно място компютърното програмиране помага на децата да виждат грешките като възможности за учене и развитие. Това им позволява да се чувстват в безопасно пространство и да изразят мнението си, без да се чувстват смутени. Когато грешките се разберат, това им дава възможност да разгледат ситуацията на по-дълбоко ниво и повишава уменията им за критично мислене и самочувствието им“ – добавя Николай Цонев, също управител на Logiscool България.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*