Каратеки с кампания за популяризиране на спорта като средство за изграждане на социални умения сред младежите

Проектът  „До – развий себе си!”  се реализира по Национална програма за младежки дейности по чл.10а от Закона за  хазарта 2021 г. и под егидата на ММС.

Основната цел на проекта – „До – развий себе си!” е чрез практически дейности да се насърчат младите хора от различни социални групи към активен, здравословен и осъзнат начин на живот, както и да се информират за ползата от практикуването на спортна дейност, в случая бойното изкуство Шотокан Карате – До, в насока намаляване на рисковите фактори и зависимостите. Проектът има национален обхват – дейностите се реализират в регионите на София, Сандански, Русе, Велинград, Банско, Разлог и Благоевград.

На 26 юни и 8 юли каратеките от спортен клуб „Ипон“ направиха поход в Природен парк “Витоша”. Доброволците от клуба разпространиха информационни материали на тема храни и холистичен подход към здравето, участваха в демонстрация на основни физически упражнения и се потопиха в теми, свързани с общуване, самоосъзнаване и спорт. От 14 до 18 август се проведе обучение за насърчаване на здравословния начин на живот в град Банско и района.

От 18 до 21 август младите спортисти проведоха информационна кампания за насърчаване на социалната и физическа активност в град Сандански и района.

При реализирането на проекта „До – развий себе си!”, сред максимално голям брой младежи и присъстващи бяха разпространени информационни материали за предимствата, които предоставя спорта при изграждането на вербални и невербални умения. Бяха заснети мотивационни клипове, посветени на активния начин на живот. Клиповете са изцяло насочени към представители на целевите групи. Видеата имат за цел да популяризират проекта, неговите цели и важността на спорта.

Проектът  „До – развий себе си!”  се реализира по Национална програма за младежки дейности по чл.10а от Закона за  хазарта 2021 г. и под егидата на ММС.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*