Tag Archives: химия

Интересни факти за химията

  Според Wikipedia „Химията е наука, която изучава състава, структурата и свойствата на веществата (химичните елементи и техните съединения), както и превръщането на едни вещества в други в хода на различни химични реакции. Като природна наука химията изучава строежа на веществото, съставено от атоми, молекули и йони и обяснява химичните процеси с помощта на понятията енергия и ентропия“. Звучи скучно, ...

Read More »