Tag Archives: ригведа

Какво е Веда?

Веда

Древните свещени текстове на индуизма с наричат Веда, което означава “знание”. Съставяни са от индуисти в днешните земи на Индия в продължение на стотици години, а началото е около 1500 г. пр.Хр. Дълго време предавали устно текстовете на Веда, като ги рецитирали. Накрая ги записали. Днес индуистите все още изучават Веда. Най-ранните й части са четири сборника с химни (песни ...

Read More »