последни

Ругатни, ирония и новите думи (като cool) – как и кога са се появили?

Интересни факти

1. Ирония

Една от съвременните форми на ирония, т.нар. сократова ирония, датира още от времето на Сократ, около 400-ната година пр. Хр.

Както твърди Цицерон, Сократ винаги се “преструвал, че се нуждае от информация и засвидетелствал уважение към мъдростта на събеседниците си”. Когато те се подразнели от това негово поведение, го наричали ейрон – вулгарна дума за порицание, отнасяща се по принцип за всеки, който си послужи с лукава измама с оттенък на подигравка.

Символ на ейрона била лисицата.

2. Новите думи – Cool

Думата “cool” се корени в средноанглийското “cole”, от староанглийски “col”, което означава “отчужденост, спокойствие или липса на вълнение” у човек, особено в състояние на стрес.

Съвременната употреба на “cool” като неконкретен положителен епитет или възклицание е част от английския жаргон от времето на Втората световна война. Възприета е и в други езици, например френски и немски. Използването на думата в този смисъл води началото си от афроамериканския жаргон и е засвидетелствано за пръв път в писмения английски в началото на 30-те години на миналия век.

3. Новите думи – What’s up?

“What’s up?” е разговорен израз, означаващ “Какво правиш?” или “Какво става?”. Често се използват  и още по-съкратени варианти: “sup”, “wussup”, “wutsup” или “wassup”. Не е ясно, обаче откъде произлиза фразата.

Изразът станал особено популярен от анимационните филми за Бъгс Бъни заради характерния негов израз: “What’s up, Doc?”. Известността му нарастнала още повече след като бил включен в серия реклами на бира през началото на XXI век.

Интересен факт е, че  употребен при среща на съперничели си мексиканско-американски улични банди в Калифорния, изразът “What’s up?” означава “Ще има бой.”

4. Новите думи – Yo

“Yo” е обичайно възклицание в английския език. Датира от десетилетия и произлиза от диалект от района на Филаделфия. Използва се като “hey” в изрази, подобни на “Yo, what’s up?” или “Yo! Wait for me!”. В същото време думата може да се употреби самостоятелно като поздрав. Също, както и “hey”, тя има широк кръг от значения в зависимост от тона, контекста и ситуацията, в която се използва.

“Йоу, Ейдриан, аз съм, Роки…” – това е цитат на Роки Балбоа от “Роки” (1976г.).

5. Новите думи – Shit

Първоначалната форма на “Shit” (буквално означава “лайно”, а в разговорната реч – “мамка му!”) в староанглийския била “scitte”, а в средноанглийския се среща формата “schitte”.

Вариантът “shite” се среща в много местни диалекти и в говора на отделни социални прослойки, особено в Шотландия, Ирландия и Северна Англия. Понякога се използва и в други краища на света като по-малко обидна (поне като намерение) форма на думата “shit”. “Shite” се използва и от американците, но само на шега, тъй като употребата й не е обичайна.

Заместители на американския английски включват “sugar” (захарче), “shizer” (производна от немското “shize”), “shoot” (мамка му!) и “shicks” (по дяволите!), както и фразите “о, sugar!” (о, захарче!), “sheesh” (междуметие, изразяващо раздразнение, изненада или отвращение), “that was a close one” (уф, за малко!), “aw, shoot” (о, мамка му!) и “shucks” (междуметие, изразяващо леко разочарование, отвращение или раздразнение.

Във Великобритания и Ирландия като заместител на “shit” често се използва “bllocks” (глупости) – груба, но съвсем не толкова обидна дума.

6. Ругатни

В исторически план ругатните винаги са били думи табу, т.е. думи, които обикновено се възприемат от обществото като нередни и отблъскващи.

Степента на оскърбителност, интензивността на възприятие или вулгарността на различните ругатни се променяли с времето, като определени думи ставали повече или по-малко обидни.

Психолингвистични изследвания доказват, че ругатните, подобно на други думи табу, въздействат физически на хората, които ги четат или чуват, като предизвикват например учестяване на пулса.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*