Пет икономически термина, които всеки един млад предприемач в България трябва да знае

Всеки млад предприемач, който има мечта или уникална идея, обикновено се стреми да я реализира и да печели от нея, превръщайки я в успешен бизнес с дългосрочна перспектива. Съвсем естествено обаче малцина са тези, които имат икономическата култура и усета да постигнат добри резултати от първия опит. На повечето от талантливите младежи се налага да изминат дълъг път, преди да видят начинанието си изпълнено. Ако и вие имате амбицията да стартирате собствен бизнес един ден, но нямате никакви финансови познания, предлагаме ви пет ключови икономически понятия, с които да започнете образованието си.

Възстановяване на ДДС

Няма как да не започнем с една от основните административни особености, характерни за фирмите. Данък добавена стойност, по-познат с абревиатурата ДДС, е косвен данък, чиято тежест се носи от крайния потребител и който води до значително завишаване на клиентската цена на стоката или услугата. В България стандартно е 20%. 

Фирмите начисляват ДДС при продажбите си и съответно го получават начислено на покупните си фактури. Всяко регистрирано по ДДС юридическо лице може да се ползва от данъчен кредит и да си възстанови частично разхода, ако в края на отчетния период декларацията покаже, че стойността на ДДС по покупните фактури надвиши тази по продажните. 

Ако сте фирма с над 50 000 лева годишен оборот задължително трябва да се регистрирате по ДДС спрямо действащото в момента българско законодателство, така че е изключително важно да сте запознати с механизма на начисляването, декларирането, възстановяването или внасянето му към държавния бюджет. 

Бизнес план

Другото понятие, което несъмнено би влязло в употреба на всеки начинаещ предприемач, е бизнес планът. Той представлява разписаните цели и стратегии в областта на производството, администрацията и управлението, маркетинга, финансите, доставките и логистиката, както и всяко едно друго звено, което планираме да съществува в нашата фирма, плюс ресурсите, необходими за постигането на резултатите, които сме заложили. 

Успешният бизнес план и печелившата идея са в основата на дългосрочното развитие на всяко едно начинание. А предварителното изготвяне на такъв разчет пък може да има и обратната роля – да покаже, че концепцията ни не е икономически рентабилна и да ни откаже от нейната реализация, спестявайки ни значителни усилия и финансови загуби. 

Възможности за финансиране с чужд (заемен) капитал

Една от основните точки във всеки един бизнес план е свързана с начина на финансиране на бъдещата ни фирма, като вариантите са два: използване на собствен или заемен (банков) капитал. Практиката е показала, че нито една крайност не е добра и най-здравословно е смесването на двата типа в приблизително равни пропорции или с леко надмощие на външните източници. 

Основните източници на такъв в реалната икономика са банките, но винаги може да се помисли за съфинансиране по европейска програма или кандидатстване по конкретен проект с обявена награда. 

Икономическа ефективност и рентабилност

Ефективност и рентабилност са две добре познати понятия за всеки един човек. В икономически смисъл обаче те имат един малко по-различен контекст. Накратко, тяхното принципно прилагане означава да анализираме внимателно всеки аспект от дейността си, да преценим къде реализираме загуби и да променим процеса така, че крайният резултат да се подобри. 

Икономическата действителност няма да ни пожали, ако прекалено дълго време продължим да оперираме по неефективен начин, а безмилостно ще ни изхвърли от пазара за сметка на по-силните ни конкуренти.

Конкурентно предимство

И като казахме конкуренти, няма как да пропуснем и друг важен за младия предприемач икономически термин, а именно конкурентно предимство. За да стартираме успешен собствен бизнес, не е необходимо да сме свръхуникални, а просто да удовлетворим осъзната или неосъзната клиентска потребност, която никоя от другите фирми, опериращи в същата сфера на дейност, не е успяла. Дали ще предложим по-функционален продукт, или ще наблегнем на ценови предимства – зависи само от нас. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*