последни

Все повече ученици след 16-годишна възраст участват в летни стажантски програми

Какво мотивира младите хора у нас да работят през лятото и какви са позитивите за тях и работодателите

 

През последните години пейзажът на младежката заетост у нас претърпява значителна трансформация. В края на лятото Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ отчете чувствителен ръст на заетостта на непълнолетни през първите седем месеца на годината. Техният брой за периода е 10 459, сравнено с 8 422 спрямо същия период на 2022 г. Тази тенденция е в съответствие със значителен скок в интереса от страна на бизнеса към младите таланти и възможността, която компаниите дават на учениците да развиват професионалните си компетенции още в ранна възраст.

Според експертите по човешки ресурси мотиваторите за младежите да работят през лятото са основно два – желанието за постигане на известна финансова независимост и възможността за смислено прекарване на свободното време. Ралица Вачкова, мениджър „Човешки ресурси“ на логистична компания карго-партнер, вижда у младите още един мотиватор, а именно интереса им към различните работни процеси и възможността да бъдат част от истински работен екип.

„Освен качествата за работа в екип, позитивни за младите хора са изграждането на чувство за отговорност и възпитаването в постоянство и търпение. Днес подрастващите имат проблем точно с тези умения, но към момента опитът от лятната стажантска програма на карго-партнер е изцяло положителен”, споделя Ралица Вачкова от карго-партнер.

Преди две години логистичната компания стартира инициатива с обучаващи се в дуалната форма по професията спедитор-логистик. Програмата цели да създаде кариерни пътища за ученици в сектора и от миналото лято дава възможности и за по-краткосрочна заетост, включително лятна работа. В отговор на ръста в търсенето компанията успешно наема осем ученици за временни позиции през юли и август.

Наблюдавайки последните тенденции, специалистите анализират и какви могат да бъдат ползите за работодателите. Ралица Вачкова очертава две категории – краткосрочни и дългосрочни. В краткосрочен план подобни програми запълват ключови пропуски в персонала по време на пиковите ваканционни сезони, като позволяват на постоянните служители да се концентрират върху специализирани задачи. В дългосрочен план е възможно тези млади таланти да бъдат обучени, да доразвият уменията си в сферата и да станат част от постоянния екип на компанията. Така летните стажантски програми могат да бъдат трамплин за професионалното и личностно развитие на младите хора.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*