последни

Електронни аудио книги, посветени на изкуството, ще улесняват четенето при деца с дислексия

Изработката на изданията е част от проекта “Изкуството като образователно-творческа възможност за терапия при деца с дислексия”, финансиран от Националния фонд „Култура”

 

Електронни аудио книги, посветени на различни периоди от историята на изкуството, ще подпомагат процеса на четене и усвояване на нови знания при деца с дислексия. Те са част от проекта “Изкуството като образователно-творческа възможност за терапия при деца с дислексия”, осъществен с финансовата подкрепа на Националния фонд „Култура”.

“Идеята на проекта е да помогне на децата с дислексия да учат по-ефективно, предоставяйки им възможността да слушат и да се учат да четат, като едновременно с това се запознават с историята на изкуството. Чрез книгите, създадени от нас, те лесно ще научават любопитни факти в тази интересна област и ще се занимават с увлекателни практически творчески задачи, вдъхновени от художници, творби и културни периоди” – обяснява изкуствоведът и автор на проекта Кристина Камбарева.

Завършила магистратура по „Изкуствознание” в Националната Художествена Академия, гр. София, тя има многобройни специализации в областта на арт терапията, аналитичната психология и педагогиката. Организира събития и изложби в България. Публикува текстове с критическо и изкуствоведско съдържание в специализирани издания, посветени на изкуството и културата.

Образователните детски книги са четири на брой и са посветени на изкуството на Месопотамия, Египет, Антична Гърция и Византия. В създаването им е използван шрифт, който е специално разработен, за да улесни четенето при хората с дислексия. Те съдържат и практически образователно-творчески задачи, които са направени по интересен за децата начин – едновременно представяйки любопитни факти, свързани с изкуството и различни практически занимания.

Изкуството предлага богати образователно-творчески възможности за терапия при деца с дислексия. Проектът използва вродените им творчески умения, тяхното любопитство и способността им да усвояват нова информация, поднесена по интересен начин. Друга негова основна цел е да привлече дългосрочно вниманието на широката общественост към дислексията, която е изключително мащабен образователен проблем с важно социално значение.

Различни форми на дислексия се срещат при 80% от децата с обучителни затруднения в световен мащаб. Установено е, че около 40% от учениците в първите класове на началното училище изпитват трудности в обучението по четене и писане. При половината от тях (около 15-20% от учениците в началното училище) проблемите в плавността, разбирането и правописа са сериозни и трайни. За съжаление, едва около 5% от тях се насочват към специализирано изследване и лечение.

“Обучението на децата с дислексия трябва да бъде по-комплексно и многостранно. Именно поради тази причина изкуството може да бъде подходящ терапевтичен метод при децата, които страдат от този образователен проблем. Аудио-визуалната комуникация също е ефективен образователен метод при деца с дислексия. Използването на няколко сетива им помага да усвояват нова информация и да упражняват когнитивните си умения плавно и без затруднения” – допълва още Кристина Камбарева.

Като изкуствовед тя е дългосрочно ангажирана с обучението на деца. През 2021 г. създава ArtKidBox.com – интерактивна образователно-творческа платформа, която включва иновативни и интердисциплинарни подходи за представяне на изкуството пред детска аудитория. Уебсайтът представя изкуствоведско и критическо съдържание като адаптира историята на изкуството към възприятията на децата. Информацията е поднесена по изключително достъпен, но професионален начин и цели да предизвика в децата визуален, образователен и творчески интерес към изящните и приложните изкуства.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*