Изследване сред българските младежи дава надежда на обществото

Здравословния начин на живот, качеството на образованието и неравенството между половете са сред са сред социално значимите теми на анкетираните младежи

 

Кампанията “Инфлуенсъри с кауза” проучи нагласите и нуждите за личностно развитие и гражданска активност на 156 младежи на възраст 15 – 29 г. от три области в страната. Така насочи вниманието на обществото към критичен, а не буквален прочит на резултатите, публикувани от Програмата за международно оценяване на учениците (PISA), с които постави българските ученици на едно от последните места в Европа.

Кампанията имаше за цел да обогати обществения диалог и с гласът на младите хора, които вярват, че за да си успешен е важно да си грамотен. Проектът беше реализиран от сдружение „Тема за хората“ с подкрепата на Министерството на младежта и спорта.

Според резултатите младите хора от София, Благоевград и Русе на първо място търсят отговор на въпроса: „Какво да правя с живота си?“. Професионалната реализация и цялостната грижа за здравето (физическо и психическо) са другите приоритети на анкетираните младежи.

По данни от кампанията повече млади хора смятат, че получаването на знания в учебно заведение или формалното учене само по себе си не е достатъчно, за да ги подготви за успешна професионална, лична и социална реализация. А според тях, за да си успешен в днешно време е най-важно да развиваш личните и социалните си умения или т.нар. меки умения. Не по-малко важно за тях е да са грамотни и да владеят чужди езици. Целеполагането, увереността в себе си и ефективната комуникация са онези умения, с които младите хора смятат, че трайно и дългосрочно ще подобрят качеството си на живот.

Младежите от трите области вярват, че положителната промяна в обществото зависи от тяхната гражданска активност. Но кои са социално значимите теми, от които младите в София, Русе и Благоевград се вълнуват най-много? На първо място е здравословният начин на живот, качеството на образованието и неравенството между половете. Малък е броят на тези, които активно се ангажират с доброволчество и се включват в конкретни граждански инициативи. Основната причина за това е, че до тях не стига информация за съществуващи дейности, за които те да могат да допринесат. Според анкетираните, за да се насърчи гражданската активност на младите хора в трите области, на първо място общините трябва да предприемат действия по следните 5 водещи мерки:

  • да популяризират актуални инициативи и дейности;
  • да осигурят обществено признание на младите доброволци чрез конкурси и награди за доброволчество;
  • да поставят на фокус интересите, темите и каузите, с които младите хора се ангажират и да им дадат право на съавторство в доброволческия процес;
  • да създадат контекст на местно ниво, който да насърчава социалния диалог между младите.

„За нас беше много важно всяка дейност да бъде структурирана и изпълнена така, че на първо място да отговаря на реалните нужди на младите хора, а по този начин да подкрепя целите на националната стратегия за младежта. Момчетата и момичетата, с които работихме по време на практическите семинари предварително избраха сами темите за личностното развитие, които според тях в най-голяма степен ще допринесат за професионална им и социална реализация.“, казва Боряна Колчагова – съосновател на сдружението и ръководител на проекта.

Методологията на семинарите беше разработена така, че да извади на фокус конкретни теми, които „тук и сега“ вълнуват участниците и те самите да са съавтори в процеса на учене чрез преживяване, което е един от основните критерии на неформалното учене.

Пълният текст на доклада е публикуван на сайта на Министерството на младежта и спорта и е краен продукт на проекта „Тема на деня – личностно развитие“, финансиран от Министерството на младежта и спорта по „Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от закона за хазарта (2023-2025)“ с генериран номер НПИМД-КО1-ОБЛ-054/2023 и Договор 25-00- 28/12.07.2023 г. Общата продължителност на проекта е 6 месеца.

След провеждането на кампанията бяха създадени три видеа с цел да провокират младите хора да погледнат на всяка ситуация като на възможност, да научат нещо ново за себе си и за другите, и да вървят уверено към осъществяването на най-истинското си Аз. Героите във видеата са младежи, които подкрепят пътя към личностното развитие:

https://www.youtube.com/watch?v=CW3AaSScvX0&t=1s

https://www.youtube.com/watch?v=YaMTyty00Ow

https://www.youtube.com/watch?v=DQ11w_kvDX4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*