Венерина мухоловка

Венерина мухоловка

Венерината мухоловка е растение, което улавя и яде насекоми. Спада към групата на месоядните растения. Към нея се причисляват и росянките и насекомоядните растения. Научното латинско название на венерината мухоловка е Dionaea muscipila.

Сред дивата природа венерината мухоловка вирее само в части от Северна и Южна Каролина (САЩ). Най-добре расте в почва, която е влажна.

Венерината мухоловка се развива от подобен на луковица корен. На височина достига от 20 до 30 см и цъфти с малки бели цветчета. Листата на растението представляват заоблени полукръгове. Те са свързани от едната страна по два като челюсти. Всеки полукръг има дълги шипове по края и три влакънца на върха, които са чувствителни към допир. Листото изпуска лепкаво вещество, което привлича мухи и други насекоми.

Когато насекомото пропълзи между двете му половини, влакънцата долавят неговото присъствие. За по-малко от секунда листото се затваря и дългите шипове се заклещват. След това то отделя смилателни сокове, които разграждат насекомото на хранителни вещества. Листото ги поглъща и ги разпраща до всички части на растението. Процесът трае около 10 дни. После листото отново се отваря.

Венерината мухоловка има двойки листа, които изглеждат като зъбати челюсти.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*