Кога са се появили пощенските марки?

Пощенска марка

Пощенската марка за залепване и уеднаквените пощенски такси били предложени във Великобритания от Джеймс Чалмърс около 1834 г.

Идеите на Чалмърс били приети от парламента през август 1839 г. и следващата година Централната пощенска станция обявила пощенска услуга за едно пени с два предплатени пощенски плика с рисунки: единият бил на стойност едно пени, а другият на два пенса. Три месеца по-късно била пусната в употреба първата предплатена пощенска марка с образа на кралица Виктория в профил, известна като “Черното пени”.

Бързи факти…

Тъй като Великобритания пуснала в обръщение първите марки, Световният пощенски съюз я освободил от задължението да спазва неговото правило: името на страната издател да се изписва с латински букви върху марките за употреба в международните пощенски пратки.