последни

Какво представлява АЕА

За тези, които за първи път чуват за Американо-английската академия, тази публикация има амбицията да опише в синтезиран вид нейните основни спецификации:

1. АЕА е американска гимназия. Тя е премиер за частна институция, в която се предлага образование от детска градина (3-годишна възраст) до края на средното образование. АЕА се ангажира да помага на учениците да постигат своите надежди и мечти чрез осигуряване на качествено образование в безопасна и подкрепяща среда.

2. За акредитацията на АЕА. Тя е акредитирана и одобрена от най-високите власти в България и САЩ на регионално, национално и международно ниво. Опитът на престижното международно училище е персонализиран да отговори на академичните нужди на децата и юношите, които желаят да продължат образованието си в едни от най-реномираните колежи и университети в света.

3. Значението на акредитацията. С акредитирана институция, ученикът има някаква гаранция за получаване на качествено образование, както и признаване от колежи, университети и работодатели в бъдеще. Акредитацията е потвърждение, че недържавното международно училище осигурява качество на образованието, както и че широката общественост има право да очаква от него обучение и възпитание на най-високо ниво. Чрез акредитацията образователната общност признава, че училището е отлична среда за създаване на ученици с висок академичен потенциал.

4. Мисията на Американската гимназия. Мисията на Американската гимназия е да осигури най-доброто образование на своите ученици чрез строга и гъвкава политика, която ще ги подготви за едни от най-престижните колежи и университети в света. Ние предлагаме пълен набор от програми – както технически, така и академично. AЕА използва най-новите технологични постижения, за да създаде всички необходими условия, които създават перспектива за учениците да постигнат успехи, постижения и равнопоставеност в образованието, идентично на това на американските елитни частни училища.

Академията предлагаме пълна програма за класове от1 до 12, извънкласни програми, подготовка за SAT / ACT тест, както и свободноизбираеми уроци по широк набор от чуждоезикови курсове.

Източник: British schools of Sofia