Над 1600 участници от 166 фирми и 8 държави се включиха в ТФ ФЕСТ 2021

За втора поредна година Международният панаир на учебните предприятия се провежда онлайн в два последователни дни

За втора поредна година Международният панаир на учебните предприятия ТФ ФЕСТ 2021 Млад предприемач „отваря врати“ онлайн. След голямата активност от първия виртуален формат през 2020 г., в тазгодишното издание се включиха над 1600 участници от 166 тренировъчни фирми, 44 училища, 3 университета и 8 държави, сред които България, Белгия, Испания, Литва, Люксембург, Румъния, Словения и Черна гора. Събитието се провежда за 24 път и е най-голямото в българската Мрежа на учебните предприятия, организирано е от Центъра за учебно-тренировъчни фирми с подкрепата на Министерство на образованието и науката. То е част от Националния календар за учебната 2020/2021 за състезанията на учениците от държавните и общински училища по професии.

Участниците от учебните предприятия търгуват с посетителите на Панаира през онлайн магазини, създадени специално за изданието в платформата 2021.tffest.bg, като водят преговори и сключват сделки помежду си в самостоятелен сървър в Discord. Отворени са 122 магазина, като за трите дни на ТФ ФЕСТ са реализирани близо 10 000 сделки за над 70 милиона лева.

„Щастливи сме, че ТФ ТФ ФЕСТ и тази година е място, което дава възможност на толкова много млади и амбицирани хора да разкрият потенциала си. Провеждането му във виртуална среда за втора поредна година показва резултати, които могат само да ни радват и вдъхновят, а специалната платформа, в която се сключват сделки ни дава точна информация в реално време за мащаба и активността на нашите участници. Въодушевени сме да проследим и победителите в конкурсите при закриването му и да наградим най-добрите проекти“, коментира Дария Маврудиева, ръководител на Център за учебно-тренировъчни фирми към МОН.

Участниците се състезават в 15 конкурса, оценявани от комисии с представители на бизнеса, университетите, държавната администрация и неправителствения сектор, които оценяват основните, ключови компетенции и специфични умения на учениците и студентите, придобити в учебно-тренировъчна фирма. Същевременно се оценява и познаването на административните процедури за създаване на собствена фирма, разбирането на принципите на счетоводството, търговското и данъчното законодателство, съзнание за бизнес етика и социална отговорност, разбиране на пазарните механизми, познаване на техниките за продажби и реално планиране. Победителите ще бъдат ще бъдат обявени днес, 23 април 2021 г., на официалното закриване, което ще се излъчи на живо от профилите на ТФ ФЕСТ във Facebook и YouTube.

За учебно-тренировъчните фирми:

В България от 1994 г. се провежда обучение в учебно-тренировъчни фирми като съвременен модел за свързване на образованието, бизнеса и неправителствения сектор. С учебните планове от 2009 г. тази форма на практическо професионално образование и обучение става част от задължителния учебен план по професионална подготовка.

Днес Мрежата на българските учебни предприятия обединява 382 ученически  и 4 студентски фирми в 69 училища и в 2 университета в 54 селища на страната. Всяка година нови 5000 ученици и студенти преминават обучение в учебно предприятие.

Учебните предприятия/Тренировъчните фирми /ТФ/ са форма на практическо професионално обучение, в която обучаемите работят в максимално близка до реалностите фирмена среда, без да се осъществява движение на реални пари и стоки. В учебните фирми се придобиват професионални и технически умения в областта на икономиката, информационните и комуникационни технологии и използването на родния и чужди езици за нуждите на администрацията и деловото общуване, както и социални умения и умения за работа в екип. Обучението в учебна фирма стимулира развитието на предприемачески дух и създаване на ключови компетенции. В последните години учебните фирми в България свързват концепцията за традиционното практическо професионално образование в областта на администрацията, търговията и финансите с принципите на дуалната система.

Учебните предприятия дават възможност за ранно професионално ориентиране. В тях се развива креативното мислене на обучаемите – те работят в групи по интереси и формират умения, които традиционната образователна система с всички задължителни елементи в нея не може да развие пълноценно.

Учебните предприятия се регистрират и поддържат регулярни връзки с държавните институции, симулирани от Центъра за учебно-тренировъчни фирми. Фирмите изграждат вътрешнофирмената си структура, назначават служители, плащат данъци и осигурителни вноски. Те осъществяват търговски сделки в рамките на българската и на Световната мрежа на учебните предприятия EUROPEN/ PENINTERNATIONAL.

Учебното предприятие е утвърдена форма на обучение по предприемачество и се прилага в над 50 страни като специфика на дуалната система в икономическите специалности в средните училища и други образователни институции. Българската мрежа на учебните предприятия е утвърден лидер в прилагането на модела на Балканите и е спомената в редица публикации на Европейската комисия, както и отличена с призове за добри практики в обучението по предприемачество.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*