Графити артисти от цял свят преобразяват София

Каузата за опазване на природата е на всички”, напомнят графити артисти с предстоящата си творческа дейност в София, простираща се на над 600 кв.м.

 

Изкуството през последните десетилетия все по-активно работи с темите за екологията, екокритиката и зелените културни наследства с цел да провокира и ангажира обществото с последиците от човешката дейност върху околната среда.

Това лято Visionary събира в София художници от 6 държави – Австрия, Англия, Бразилия, България, Испания, Колумбия, които чрез два мащабни стенописни проекта в града ни ще насочат общественото внимание към климатичните промени, електронните отпадъци и сериозните социално-икономически ефекти от това.

Създаването на първата художествена намеса “Взаимовръзки” започва на 14-ти август т.г. върху калканна стена на 126 ОУ “Петко Ю. Тодоров” с изглед към бул. България.     Основен акцент в картината на художниците от Австрия Video.Sckre са взаимовръзките в природата и тази между човек и природа, представени в изображението като дънна платка. Стенописът повдига въпроса за свръхпроизводството на електроника и произтичащите от това проблеми. Остарелите устройства се превръщат в един от най-опасните замърсители на околната среда заради многокомпонентната си структура, която често съдържа различни трудно разградими и силно токсични тежки метали. Друг аспект на проблема е и социално-икономическият ефект при производството на електроника, излагайки на жестоко замърсяване и отравяне стотици хора, които участват в добива на нужните за това метали и то с несправедливо заплащане за труда си.

И все пак творческият проект успява по положителен начин да постави пред зрителя въпроса за съществуващи алтернативни начини на създаване на високотехнологични иновации в производството, базирани на микроскопично тънък слой вода или познат на нас като сапунен мехур, интегриран в картината деликатно чрез многобройните си красиви цветове. Творбата в София е част от информационните дейности по проект Progeny, финансиран от Европейската комисия. Проектът се координира от ТУ Дрезден и се ръководи от „Уасаби Иновейшънс“ ЕООД.

Втората художествена намеса, инициирана от Visionary на територията на СО-Район „Триадица“ и зад която застава „Инвестбанк“ АД, продължава диалога върху опазването на околната среда, но вече с фокус върху последиците от човешката дейност – климатичните промени и загубата на характерните за България четири сезона. На 16-ти август подлезът на бул. България и бул. Т.Каблешков ще бъде огрян от цветовете на четирите сезона, за да привлече вниманието на гостите и жителите на столицата върху все по-осезаемия проблем с климата.  Художниците ще творят до 25-ти август включително, когато над 400 кв.м. от подлезното пространство ще бъдат преобразени в отворена галерия на съвременното стенописно изкуство.

Повече от 15 години усещаме постепенната загуба на сезоните, а все по-сериозните последствия като наводнения, пожари, продължителни горещини и опустошителни бури са факт в държавите от умерения климатичен пояс, между които е и България. Но тези промени не са необратими, алармират климатолози, и само от информираността и ангажирането на широката общественост с проблема зависи изграждането на екологично устойчиво бъдеще.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*