Урок 1: Езикът HTML – общо представяне

HTML5 урок 1

HTML е най-популярният език в web. И това не е случайно, тъй като web-страниците се описват на този език. HTML е съкращение от hyper Text Markup Language. Текстовете, написани на HTML, се обработват от браузъри, които ги интерпретират, и в резултат на това съответната web-страница се изобразява на екрана на монитора. За описание на структурата и съдържанието на web-документите в езика HTML се използват т.нар. етикети (тагове) и атрибути.

Таговете са думи от езика HTML, които се записват в “ъглови скоби” – отваряща < и затваряща >. Всяка от тези думи има определен смисъл за браузъра. С малки изключения етикетите са представени като двойка – начален и краен. Единствената разлика между тях е наличието на наклонена черта при крайния етикет (затварящия таг). Ето няколко примера:

  • <html> и </html> – указват началото и края на една web-страница;
  • <i>  и </i> – указват, че текстът между тях трябва да е наклонен – italic;
  • <b> и </b> – указват, че текстът между тях трябва да “болднат”, удебелен (bold);
  • <li> и </li> – определят началото и края на елемент от списък;
  • <ul> и </ul> – определят началото и края на списък от неподредени елементи.

Думи като size и color са атрибути на таговете и с тях се доуточняват някои свойства. Например в конкретния случай се посочват размерът на знаците и техният цвят.

Има редица тагове и атрибути, които ще разгледаме в следващите уроци. Дори и в момента да не ви е ясно точно как се използват атрибутите и етикетите, това не бива да ви притеснява!

В следващите уроци ще обърнем внимание на всеки един елемент и как може да бъде използван той.

Разгледайте всички уроци от HTML5 – > ТУК

Разгледайте наличните курсове – ТУК

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*