ВУЗФ София предлага две иновативни магистратури, оптимизирани за работещи хора

 

Новите магистърски програми позволяват реализация в двe от най-динамичните индустрии- блокчейн и електронна търговия

 

С двете си нови магистърски програми „Електронна търговия и екосистема на логистичните и доставни процеси” и „Бизнес и дигитална трансформация – блокчейн иновации“ ВУЗФ-София създава нови възможности за своите работещи студенти, които вече могат да учат гъвкаво и да осъществяват по-голяма част от комуникицията онлайн. За студентите, които съчетават следването с работа, ВУЗФ-София предлага по-гъвкава форма на обучение.

 

“Образованието през последните години се променя изключително динамично. Следвайки развитието на технологиите и новите възможности, които предлагат, то вече е много по-гъвкаво и съобразено с възможностите на обучаващите се. Типичен пример за тази тенденция са нашите магистърски програми, които позволяват реализация в два от най-динамичните браншове – този на блокчейн и на електронната търговия” – споделя Веселин Боянов, създател на двете магистратури.

 

Двете програми предоставят уникални нови възможности за реализация. Студентите, които се дипломират по „Електронна търговия и екосистема на логистичните и доставни процеси” ще станат завършени специалисти по електронна търговия във всичките й аспекти, както и по мениджмънт на модерната верига за доставки и логистика. Те ще се сдобият с цялостни умения за изграждане, менажиране и развитие на онлайн магазини, както и пълно разбиране на дигиталния маркетинг и продажбите. Същевременно обучаващите се в тази специалност ще развият своите възможности за иновативно мислене, креативност и продуктивност – качества, които ще са им полезни във всички сфери на живота.

 

Завършилите “Бизнес и дигитална трансформация – блокчейн иновации“ от своя страна ще получат цялостно разбиране на дигиталната трансформация на бизнеса от гледна точка на блокчейн технологиите. Те ще придобият детайлни познания в областта на децентрализираните системи и организации, на новия инженеринг на бизнес модели с децентрализирани подходи, както и за автоматизацията на процеси чрез “умни”  контракти. В рамките на обучението се анализират и някои от основните начини за стимулиране на поведението чрез токъни, както и регулаторните аспекти и ограничения при прилагане на блокчейн на практика. В резултат на обучението студентите ще се научат да трансформират съществуващи или да създават изцяло нови бизнеси в ключови сектори на икономиката.

 

Завършилите и двете магистратури на ВУЗФ-София ще получат реални възможности за успешна корпоративна кариера и стартиране на рентабилен бизнес при малка инвестиция.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*