“Фолклорни митове и легенди” дава възможност на децата за съпоставка между литературен и научен текст

Излезе от печат  “Фолклорни митове и легенди” (96 стр., 7 лв.). Издание, което преразказва на достъпен език произведения от българското народно творчество, свързани с реални исторически личности (Крали Марко, св. Иван Рилски), с народните вярвания за възникването на живота на земята, за борбата между доброто и злото, за митични създания, които обитават света редом с човека (самодиви и вампири).
Повечето от тези произведения са съкратени и редактирани, за да бъдат разбираеми за съвременния читател.

Книгата е в помощ на учители и ученици в началото на прогимназиалния образователен етап, когато по програма се изучават и коментират текстове, специфични за митологичния и фолклорния модел за света.

Фолклорните текстове са придружени от рубрика “Какво знаем днес?”, която дава възможност за съпоставка между литературен и научен текст, между вярвания и знания.

Съдържанието на книгата отговаря изцяло на програмата по литература за 5 клас в общообразователните училища.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*