последни

Издателство Клет представи “Съкровищата на Галактиката” от Александър Куртенков

“Съкровищата на Галактиката” е книга по астрономия за малки и големи. Повежда читателя на вълнуваща разходка из Галактиката, нашия космически град, в търсене на най-впечатляващите и красиви нейни забележителности – звездните купове и мъглявините. Разкрива тайни и разпалва въображението и жаждата за следващи открития.

Начинаещите любители на звездното небе ще намерят пленителни изображения на някои от най-красивите обекти, които се срещат в нашата галактика: кълбовидни и разсеяни звездни купове, емисионни, отражателни и тъмни мъглявини. За да добиете представа за размерите на Космоса, обърнете внимание на огромните разстояния до звездните купове и до мъглявините. Прочетете и за възраст та им – от милиони до милиарди години – и може да разберете колко е кратък човешкият живот в сравнение с процесите в Космоса.

Десните страници са за запалените и по-опитни пътешественици в Галактиката. Книгата съдържа схема на Галактиката с информация за структурата ѝ, спиралните ѝ ръкави и положението на Слънчевата система спрямо тях. Представени са детайлно типичните характеристики на кълбовидните и разсеяните звездни купове, H II регионите, отражателните и тъмните мъглявини, планетарните мъглявини и остатъците от свръхнови. За да разберете по-добре смисъла на параметрите на звездните купове, са въведени основни понятия от звездната астрофизика – спектри, светимости, звездни величини, фотосферни радиуси, температури и др. Дадени са основните физични закони, които ги обясняват. Описано е защо и как светят звездите – благодарение на гравитацията и ядрената физика. Обяснено е и как изследваме звездните купове с помощта на диаграмата на Херцшпрунг – Ръсел. За да разберете по-добре как светят мъглявините, са въведени основни правила от атомната физика, които определят емисионните спектри. В приложените таблици и на дадените изображения може да се запознаете с най-впечатляващите звездни купове и мъглявини в Галактиката.

Изданието може да се прилага успешно като помагало за работа в клубове за занимания по интереси, както и в рамките на STEM базирано обучение в тематично направление „Природни науки“ (астрономия, физика, математика).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*