последни

Знаете ли, че аерозолите не увреждат озоновия слой

Мит: аерозолите увреждат озоновия слой на Земята

Дали наистина е така

Това погрешно схващане произлиза преди всичко от факта, че първоначално флаконите използвали хлорфлуорвъглеводороди като моторно гориво. Хлорофлуоровъглеродите също са били използвани често при хладилници, климатици и в много промишлени производства. Хлорофлуоровъглеродите били особено популярни, защото те не са запалими, не са токсични и не реагират с повечето съединения. Въпреки това, след като учените започнали да забелязват, че озоновия слой на Земята е изтънява отвъд обичайните сезонни колебания, през 1974 г., носителите на Нобелова награда д-р Шерууд Роуланд и д-р Марио Молина открили, че тези хлорфлуорвъглеводороди са вероятната причина за увреждането на озоновия слой, въпреки че това не е доказано убедително до 1984.

Дезодоранти, лакове за коса, бои, инсектициди- това са малка част от аерозолите, които използваме във всекидневието си.

Дезодоранти, лакове за коса, бои, инсектициди- това са малка част от аерозолите, които използваме във всекидневието си.

 Въпреки липсата на убедителни доказателства, в средата на 1970 г. повечето производители доброволно спрели да използват хлорфлуорвъглеводороди. Освен това, през 1978 г., хлорфлуорвъглеводородите официално били забранени в САЩ с малки изключения. Тези изключения са основно по отношение на някои медицински приложения, като например с инхалации за астма.
Други страни бързо последват САЩ в забраната на използването на хлорфлуорвъглеводороди, включително Канада, Мексико, Австралия, и много европейски страни. Благодарение на Монреалския протокол -договор, ратифициран от 70 страни първоначално и 196 държави в последствие, производството на хлорфлуорвъглеводороди, заедно с други увреждащи озона вещества, започна да се преустановява напълно през 1996 г.
Факт доказан чак през 2010 г., че тези вещества не увреждат озона в никаква степен, но все пак са забранени. В момента аерозолите са по вредни от преди 30 години.
Бонуси факти:
Първият аерозол е проектиран от Ерик Ротъм и патентован през 1931. Изобретението му не е било използвано популярно до Втората световна война, когато то е било използвано от военните за производството на инсектицид, по-специално в Тихия океан, където комарите са основен проблем, разнасящ болести. Учените прогнозират, че до 2050 околната среда и озоновия слой ще се възстановят напълно от щетите, пречинени от използването на химикали и аерозоли в бита и промишлеността.
Озоновия слой на Земята е в стратосферата на около 6 до 30 мили над земната повърхност, служи да филтрира голяма част от ултравиолетовото излъчване на Слънцето. Озонът е триатомна молекула, изградена от три кислородни атома. Той е изключително токсичен за дишане и е много вреден за някои растения. Озоновите молекули също имат унищожителен ефект върху някои неорганични съединения, като например пластмаса. За първи път е открит от Кристиан Фридрих Шонбайн през 1840 г. Хората могат да дишат невероятно малки количества озон във въздуха, до 0,1 μmol / мол, миризмата обикновено се описва като подобна на белина и често може да бъде мирисана след силни бурни мълнии.
Озонът не само филтрира UV радиация, но също така има много промишлени приложения, като например: мощен дезинфектант и дезинфектанти използвани в болници, хранителни фабрики, обществени басейни и пречиствателни станции, дезодоранти и като инсектицид в складове и други съоръжения за съхранение на храни.
Днес най-различни горива се използват в аерозолните флакони, с втечнен нефтен газ е сред най-популярните.
Не само, че аерозолните спрейове не навредят на озоновия слой, но те също така намаляват отпадъците, благодарение на изключително дългия им срок на годност и на факта, че самите контейнери са лесни за рециклиране. Освен това, обикновено около 25% от контейнерите са изработени от предварително рециклирани материали.
Най-популярната форма на аерозол е да съхранява някаква течност под много високо налягане, която след като се отвори излиза с голяма скорост.
Извивката на дъното на флаконите не само осигурява по-голяма структурна цялост, но също така го прави по-ефективен от гледна точка на възможността да се използва почти целия продукт в кутията.

Ако Ви е харесала статията – Споделете я!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*