последни

Кой е Ал-Хорезми?

Ал Хорезми

Ал-Хорезми е арабски математик и астроном от IX век. Често го наричат „баща на алгебрата“. Мохамед ибн Муса ал-Хорезми е роден около 780 г. Според историците той самият или неговите предци произлизат от региона Хорезъм в Централна Азия, който днес е част от Туркменистан и Узбекистан.

Голяма част от живота му преминава в Багдад (столицата на днешен Ирак). Там той работи в т.нар. Дом на Мъдростта, център на науката. Ал-Хорезми изучава творбите на арабски, гръцки и индийски учени.

Ал-Хорезми изнамира нови начини за решаване на математически задачи. В една от книгите си той обяснява системата, позната като алгебра. Думата „алгебра“ произлиза от арабската дума „al-jabr” от заглавието на неговата книга. От XII до XVI век в европейските университети преподават математика по алгебрата на Ал-Хорезми.

В друга своя книга Ал-Хорезми запонава европейците с арабските цифри – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 0. Днес те се използват в почти целия свят.

Освен с математика, Ал-Хорезми се занимава и с география. Има трудове по астрономия и астрология. Умира около 850 г.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*