последни

Как са се образували въглищата и видове

vaglishta

Въглищата са главният източник на гориво в цял свят. Те представляват черна или кафява скала, която при изгаряне освобождава енергия под формата на топлина. Едно от главните приложения на въглищата е за производството на електричество.

Как са се образували въглищата?
Тези, кои използваме днес, започват да се образуват преди около 300 милиона години. По онова време земята е покрита с мочурища с гигантски папрати и друга растителност. Когато тези растения умират, те потъват във водата. Там не изгниват напълно, нито се разпадат, а образуват вещество, което се нарича торф. С течение на времето върху торфа се наслагват пластове скали и други материали. Горещината и налягането втвърдяват торфа и го превръщат във въглища.

Видове въглища и употребата им
Въглищата имат няколко различни форми. Антрацитните въглища са твърди. Те греят най-силно, затова се използват главно за отопление на жилища. Битуминозните въглища са меки. Използват ги електроцентралите за производство на електричество. От тях се прави кокс, който е друг вид гориво. Лигнитните, най-меките въглища, се използват за производство на газ и електричество.

Въгледобив
Въглищата се копаят в мини. В така наречените открити мини миньорите ги копаят непосредствено под горния повърхностен слой. При добива им в дълбоки рудници миньорите прокарват дълги тунели, в които изкопават въглищата, заровени дълбоко в земята.

Понякога въгледобивът крие опасности за миньорите. Те могат да получат наранявания или да загинат, ако се срутят подпорите на прокопаните галерии. Има случаи, когато газове, натрупани между пластовете, предизвикват пожари или експлозии. Много миньори са със здравословни проблеми в резултат от вдишването на въглищен прах в продължение на много години.

Недостатъци на въглищата
В сравнение с други източници на енергия, въглищата са евтини и ги има в изобилие. Но те притежават и редица недостатъци. Горенето на въглища може да доведе до киселинни дъждове, които са опасна форма на замърсяване на околната среда. То води до увеличаване на температурата в атмосферата на Земята, което е вредно за живите организми. И накрая, въглищата са невъзобновяем енергиен източник, тъй като за образуването им е нужно извънредно много време. В един момент запасите от въглища в света ще свършат.