последни

Как работят слънчевите колектори?

Слънчевите панели, известни още като фотоволтаични панели използват силата на слънцето, чрез излъчването на фотони. Соларните панели използват соларните клетки, за производството на енергия за множество приложения. Но от какво всъщност са направени тези панели?

Соларни панели

Соларният панел се състои от два материала, скрепени заедно, които биват наречени полупроводници. Материалите са изработени от милиони атоми, които произвеждат както отрицателен, така и положителен заряд. Материалът, който се използва за производството на положително / отрицателно заредената страна е силиций. Що се отнася до него, той е широко достъпен полу-метален елемент. Силицият може да има три форми: моно-кристална, поликристална и атмосферен силиций. Моно-кристалният е по-ефективен в сравнение с останалите форми, но също така е и по-скъп.

Самият силиций не произвежда енергия, докато не влезе в пряк контакт със слънчевите лъчи – конкретно, той трябва да влезе в контакт с фотон частиците, които слънцето излъчва. Това е цялата магия, която се извършва, за да се възпроизведе енергия.

Има два вида панели за слънчева енергия: колектори с плоска чиния и концентрирани колектори. И двата вида имат своето специално предназначение или функция за осигуряване на енергия.

Плоските колектори са точно това – плоски. Те обикновено се използват в домашни условия и са монтирани на южното изложение на покривите. Тези тънки соларни панели имат прозрачен капак, който събира слънчевите лъчи. Ефективността на колектора с плоска чиния варира в зависимост от редица фактори, включително слънчевата радиация и външната температура. Основната им употреба е за вода и отопление на помещенията, но също могат мощността им може да се използва за осветление в домовете, каквато е и честата им употреба.

Концентрираните колектори произвеждат много по-големи обеми слънчева енергия в сравнение с плоските колектори. Енергията, която се произвежда, може да се използва за климатизация, за централно захранване, в индустриалната, промишлена сфера и слънчевите пещи. Концентрираните колекторни пластини са извити огледала с отразяваща се повърхност, обикновено изработени от алуминий или сребро, които покриват предната или задната повърхност. Концентрирана слънчева енергия е най-евтиният начин да се генерира най-голям обем електрическа енергия чрез използване на силата, на слънцето.

Разбира се, това, от което са произведени соларните панели не предизвиква особено голям интерес от собствениците на жилища. Ефективността има тенденция да бъде голям фактор при определяне дали да се използва или не слънчевата енергия, а също и ефективността играе роля при разходите. Ако имате време, склонност и талант, можете да създадете свой собствен слънчев панел. Тези домашно създадени панели колектори, могат да облекчат разходите ви.

Както слънчевата технология се подобрява, така и ефективността на слънчевата енергия също. Колкото по-ефективна е тя за едно жилище, толкова по-приемливи ще станат соларните колектори за собственците на жилища. Дните, в които се налага да разчитате на енергийните компании за всичките си електрически нужди, един ден може да свърши.