Знаете ли кога са възникнали тоалетните?

Тоалетна

Тоалетните се появили още в ранната история на човечеството. През 2 500 г. пр. Хр. носителите на културата “Харапа” в Индия имали вкъщи тоалетни с вода, които били свързани с канали, покрити с тухли от печена глина. Тоалетни имало и в Древен Египет, и Китай. По време на римската цивилизация тоалетните понякога били част от обществените бани. Мъжете и жените ги използвали общо.

Създаването на промивната тоалетна се приписва на сър Джон Харингтън през 1596 г., макар и да били нужни известни подобрения преди тя да навлезе широко в употреба. Преди този преходен период и по време на него много хора изпозвали външни тоалетни, особено в селските райони.