последни

Историята на баркодът

Баркод

Първият патент за баркод върху продукт (щатски патент № 2 612 994) бил издаден на изобретателите Джозеф Уудланд и Бърнард Силвър на 7 октомври 1952 г. Баркодът на Уудланд и Силвър може да бъде описан като “център на мишена”, изградена от серия концентрични кръгове.

Собственик на местна верига магазини за хранителни стоки се обърнал към института “Дрексел” с молба за разработване на методика за автоматично разчитане на информация за продуктите при маркирането им на касата. Бърнард Силвър заедно с университетския си колега Норман Джозеф Уудланд, се заел да намери решение на задачата.

За пръв път баркодът бил използван с търговска цел през 1966 г., но не след дълго станало ясно, че ще е необходима стандартизация на баркодовете за различните индустрии. През 1970 г. компанията “Лоджикон инкорпорейтед” създала универсален код за идентификация на хранителни продукти – UGPIC. Наименованието било съкратено до UPC или Универсален продуктов код, който и досега се използва в Съединените щати.

През юни 1974 г. бил инсталиран първият UPC скенер в супермаркета “Марш” в град Трой, Охайо.

Първият продукт, на който бил сложен баркод е пакетче дъвки “Ригли”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*