Ученици от столична гимназия започват дуално обучение в Нестле България

Днес се срещаме с десетокласниците Адриана Зараджийска, Георги Стоев, Кристиан Илиев и Персиан Илиев от специалност “Електрообзавеждане на производството“ в ПГМЕ „Н.Й.Вапцаров“, които през 2017 г. започват своето практическо обучение в Нестле България. Те се обучават по проекта ДОМИНО – „Дуално образование за модерните изисквания и нужди на обществото“. В проекта участват 170 български и чуждестранни компании, които ще отворят вратите си за 800 ученици от 30 професионални гимназии в 19 града.

Въпрос: Защо избрахте да учите именно в тази паралелка?

Кристиан: Г-н Зовикян беше в старото ми училище и той ме насочи към тази паралелка, а на мен ми хареса. Аз всъщност не бях запознат с нея, но след време разбрах какви са предимствата и реших да опитам.

Адриана: Основната причина е, че ще излезем с професия и ще можем да намерим работа много по-лесно. А и практиката ще бъде именно в Нестле.

Въпрос: Кой Ви насочи към програмата и към практиката в Нестле?

Персиан: Насочи ме един мой приятел. Той учи по тази програма и така разбрах за нея.

Георги: Директорът на училището ми разказа за самата фирма и за начина, по който се случват нещата.

Адриана: Родителите ми ме насочиха.

Въпрос: А вие бихте ли насочили други свои приятели към тази програма?

Персиан: Да, разбира се. Програмата и училището са уникални!

Въпрос: Харесва ли Ви обучението в момента?

Адриана: Да, много ми харесва и мисля, че ще стане още по-интересно, когато започнат практиките.

Кристиан: С нетърпение очакваме да добием опит и да започнем да работим с уредите във фабриката.

Въпрос: Вече посещавали ли сте фабриката на Нестле?

Кристиан: Да. Доста съм впечатлен. Всички там са много общителни и винаги са готови да помогнат, ако имаме нужда. Аз много им благодаря за това.

Адриана: Менторите от Нестле са много отзивчиви. Ако някой нещо не разбира, винаги ще ти помогнат, ще те научат.

Кристиан: Учителите ни също са много добри. Помагат ни за всичко и се опитват да ни вкарат нещо в главите.

Въпрос: Смятате ли, че уменията, които придобиете чрез тази програма и практиката в Нестле, ще Ви бъдат от полза занапред?

Кристиан: Да, защото с това обучение излизаме с готова специалност за работа. Практиката в Нестле ще ни бъде много полезна.

Георги: Разбира се, това зависи изцяло от нас. Ако успеем да усвоим материала и на теория и на практика, ще имаме много възможности. Практиката в Нестле ще ни помогне да се реализираме професионално.

Въпрос: А къде виждате себе си след 3 години? На работа в Нестле?

Персиан: Със сигурност, да!

Дуалното образование е партньорство между училище и работодател, чрез което учениците имат възможност да практикуват наученото в класната стая. През тази учебна година програмата по дуално обучение предвижда учениците от 10-и клас, специалност “Електрообзавеждане на производството“ в ПГМЕ „Н.Й.Вапцаров“ да посещават фабриката на Нестле в София един ден от седмицата.

В 11-и и 12-и клас посещенията ще бъдат увеличени съответно на 2 и 3 дни в седмицата, като учениците ще получават финансово възнаграждение, осигурено от Нестле България.

След три години петимата ученици ще се разделят с ученическата скамейка с удостоверение за завършено дуално обучение по швейцарски модел „учене чрез работа“, което допълва дипломите им за средно образование и сертификата за професионална квалификация за електротехник, специалност “Електрообзавеждане на производството“. Това ще разкрие пред тях множество перспективи за развитие.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*