последни

Речен круиз в Мира (Демрекале), Турция

Речен круиз в Мира, Турция

Мира се намира на 42 км от Каш (Антифелос) и Финикс, в залив с антично име Андринакия. Град Мира възникнал в Ликия през V в. преди Христа и се издигнал като много важен град в областта – един от 6-те големи ликийски градове. През III-II в. преди Христа в него се секат монети.

В подножието на акропола е разположен големият римски театър. Той е най-добре запазеният театър в Ликия. Има 38 амфитеатрално разположени редове. От него се разкрива панорама към морския некропол. В скалите са изсечени гробници с формата на сгради с колони, декорации, релефни изображения. Отдалеч скалното гробище прилича на гигантски медни пити. В речния некропол се откроява „украсената гробница”.
През 60 г. апостол Павел на път за Рим се отбил в пристанището на Мира – Андриакия.

През IV в. император Теодосий II посетил столицата на Ликия. Тогава епископ бил свети Николай Чудотворец, родом от Патара. Добре е запазена църквата от III в. на негово име, разрушена от земетресение през VI в. Възстановена била по заповед на император Юстиниян. До самата църква през XI в. бил издигнат манастир по инициатива на император Константин IX.

През 1862 г. руски реставратори започнали възстановяването на църквата – подовата мозайка и фреските по стените и купола. Завършена е от турски археолози през 1964 г.

Река Демре натрупала наноси и Мира загубил пристанищното си значение. След арабското нашествие градът бил напуснат и запустял. Сега речната долина е заета от портокалови градини и ниви с домати.

Андриаки е древен град на 2 км от Демре. Тук била построена житница (хамбар) през 119-139 г. по заповед на император Адриан. Външните стени на постройката са напълно запазени. Над вратата на сградата са бюстовете на император Адриан и жена му Сабина.

Аполония е също древен град. Останките му са открити до Кълъчлъ, по пътя към Кекова. Бил е заобиколен от малка стена. Открити са останките от театър, терми, 6 саркофага от IV в. преди Христа и византийска базилика.

След Кале и Мира, в близост до залива Финике, са останките от древна Лимира. Владян е от перси, от Александър Македонски, от неговия пълководец Неарк. През римско време бил под контрола на остров Родос. През II в. древният град бил разрушен от земетресение. В пределите на Византия бил епископска резиденция, но през VII в. Лемира съвсем запада.

От древния град е запазен театърът, построен през II в. по инициатива на император Антоний. Между многото гробници на антична Лимира се откроява саркофагът на Чутабур, вероятно родственик на Периклес, както и храмовата гробница (Хероон).

Можете да се възползвате от речни круизи, които се организират периодично в този регион. Те се предлагат на изгодни цени и обикновено са част от седмични екскурзии, характеризирани с посещението на различни места. Круизите с яхти индивидуално, също са популярни тук.