последни

Какво е Веда?

Веда

Древните свещени текстове на индуизма с наричат Веда, което означава “знание”. Съставяни са от индуисти в днешните земи на Индия в продължение на стотици години, а началото е около 1500 г. пр.Хр. Дълго време предавали устно текстовете на Веда, като ги рецитирали. Накрая ги записали. Днес индуистите все още изучават Веда.

Най-ранните й части са четири сборника с химни (песни и стихотворения), известни като Веди. Първата от тях, Ригведа, съдържа над 1000 химна за индуистки богове и ритуали. Яджурведа помага на свещениците да изпълняват ритуалите. Самаведа съдържа стихове, които те рецитират или пеят. Атхарваведа включва вълшебни заклинания и ритуали. Различава се от другите Веди, защото се основава повече на ежедневни религиозни представи, а не на живота на боговете.

Веда обхваща също Брахманите, Араняките и Упанишадите. Тези текстове представляват коментари на предишните части. Обясняват значението и дълбокия смисъл на индуистките ритуали и вярвания.

Брама е главният бог на индуизма. Често го показват да държи различни предмети, сред които е и свещеният индуистки текст Ригведа.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*